Sonam Jamtsho

hro sonam
Designation
Asst. HRO
email
sonamhro@chhukha.gov.bt
Phone
08478630