Tenzin Namgyel

Designation
GAO
email
tnamgyel@chhukha.gov.bt
Phone
17642437