Institutions

CST

ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།

ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་མངའ་འོག་ ས་གནས་རིན་ཆེན་ལྡིང་ལུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག། དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟོ་རིག་གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་སའི་གཙུག་སྡེ་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན།
Gaedu College

དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།

དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་འོག་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་སའི་ གཞུང་གི་རང་སྐྱོང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཅིག་ཨིན། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་ དགེ་འདུ་ཁྲོམ་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན།